Vòng Tròn Thời Gian ( 2016 - )
20220615-53d2909045320a11fdaa4f5fe0f30184dbb773b20.jpg

Buổi sáng lụi tàn #2

2019, acrylic, acrylic medium, charcoal, gold leaf and oil on canvas, 290x150cm, thuộc bộ sưu tập của Nguyễn Art Foundation, Việt Nam

20220615-30a9f96e4e55613786b286d36704a2a1ee209bad0.jpg

Nửa đêm #9

2018, acrylic, acrylic medium, charcoal, gold leaf and oil on canvas, 290x150cm, thuộc bộ sưu tập của Nguyễn Art Foundation, Việt Nam

20200806-65f890f22ebcfb8a5af7aafa0d48301662929b311.jpg

Trưa mùa hè, số 2

2020, acrylic, acrylic medium, charcoal, oil on canvas and silk, 54.5cm x 40.5cm, sưu tập tư nhân, Áo

20200806-65f890f22ebcfb8a5af7aafa0d48301662929b310.jpg

Mưa mùa ha, số 2

2020, acrylic, acrylic medium, charcoal, gold leaf, oil on canvas and silk, 100.5cm x 50.5cm, sưu tập tư nhân, Kuala Lumpur

20190620-fbfb9caed69f6ab35617938dc5e1231c6cf3dba40.jpg

At Midnight #14

2019, acrylic, acrylic medium, charcoal and oil on canvas and silk, 60.5cm x 45cm, sưu tập tư nhân

20200302-ccac8e150f50d77f143284400f808fc1640a34b00.jpg

Buổi sáng đầu Năm Mới #4

2018, acrylic, acrylic medium and oil on canvas, 195cm x 110cm, sưu tập tư nhân, Việt Nam

20200302-b781ab013d7d252d945044b83676f784e9f5a41a1.jpg

Sớm mùa Xuân #10

2018, acrylic, acrylic medium and oil on canvas, 195cm x 110cm, sưu tập tư nhân, Việt Nam

20190620-f5b3123809a358ff34d14e361102a81545fd1c140.jpg

Buổi sáng đầu Năm Mới #3

2019, acrylic, acrylic medium and oil on canvas, 250cm x 140cm

20190704-95cadc2b97eb550358e31dbddc616471ad494d080.jpg

Fading Spring #6

2018, acrylic, acrylic medium, sơn dầu trên canvas, 140cm x 100, thuộc sưu tập của Bảo tàng nghệ thuật Trung Quốc

20190620-434047d52f16c811e44ccbc337d36ed0c50bb1d40.jpg

The Emotional of Night Autumn #5

2017, acrylic, acrylic medium and oil on canvas, 200cm x 120cm, sưu tập tư nhân, HongKong

20190201-d1a7e31e30571b5c069ce2cc475bf5989ec3c21f0.jpg

Sáng sớm mùa Xuân #2

2018, acrylic, acrylic medium, sơn dầu trên canvas, 250cm x 140, thuộc sưu tập của Bảo tàng Mĩ thuật Việt Nam

20190201-d1a7e31e30571b5c069ce2cc475bf5989ec3c21f1.jpg

Đông tàn #3

2018, acrylic, acrylic medium, chì than, vàng lá và sơn dầu trên canvas, 120cm x 150cm, sưu tập cá nhân, Việt Nam

20181017-8956433064e79fb70d5a4fda973b3ddd6eeecf461.jpg

Đông tàn #5

2018, acrylic, acrylic medium, chì than, vàng lá và sơn dầu trên canvas, 230cm x 120cm, sưu tập cá nhân, Việt Nam

20181017-8956433064e79fb70d5a4fda973b3ddd6eeecf460.jpg

Đông tàn #18

2018, acrylic, acrylic medium, chì than, vàng lá và sơn dầu trên canvas, 114.5cm x 79.5cm

20180525-c19cac9017ef28184fb9a92164bf341b97c36baa0.jpg

Tiết Xuân #1

2018, acrylic, acrylic medium, oil on canvas, 69.5cm x 48cm,sưu tập tư nhân, Việt Nam

20180525-318a361dab69dde882895ca65aba1c68dbb7fab40.jpg

Buổi sáng trong Năm Mới #1

2018, acrylic, acrylic medium, oil on canvas, 195 x 100cm, sưu tập tư nhân, Thượng Hải

20180525-f2337ae53ec082a0774e51c75dca16ed2d73b8a20.jpg

Xúc cảm mùa Thu #5,

2018, acrylic, acrylic medium, oil on canvas, 165cm x 120cm, sưu tập tư nhân, Việt Nam

20171103-c009dab8d459c403834307a9baf7c7aa72c6fff22.jpg

Xúc cảm mùa Thu #1

2017, acrylic, acrylic medium, sơn dầu trên toan, 170cm x 120cm

20171103-151d9a374932a9ce2e1c4476225cc28d07fdd2b83.jpg

Xúc cảm đêm Thu #1

2017, acrylic, acrylic medium, sơn dầu trên toan, 170cm x 120cm, sưu tập tư nhân, Thuỵ Sĩ

20171103-151d9a374932a9ce2e1c4476225cc28d07fdd2b84.jpg

Hoa đào nở trong đêm #1

2017, acrylic, acrylic medium, sơn dầu trên toan

20180116-46fa829677cc0cdb926aa3165a084b8ed6b4ba4b0.jpg

Đêm mùa Xuân #1

2017, acrylic, acrylic medium, oil on canvas,195cm x 100cm, sưu tập cá nhân, Việt Nam

20180116-46fa829677cc0cdb926aa3165a084b8ed6b4ba4b2.jpg

Đêm mùa Xuân #3

2017, acrylic, acrylic medium, oil on canvas,165cm x 120cm

20180207-52c07a8fc5937e1dee331228a14085df5a25aaa90.jpg

Đêm mùa Thu #2

2017, acrylic, acrylic medium, oil on canvas, 175cm x 70cm, sưu tập cá nhân

20180207-52c07a8fc5937e1dee331228a14085df5a25aaa91.jpg

Đêm mùa Thu #1

2017, acrylic, acrylic medium, oil on canvas, 175cm x 70cm, sưu tập cá nhân