Dérive, group show, Galerie Quynh, Ho Chi Minh city, Vietnam.

Tập tin đính kèm
Dérive show.pdf


DÉRIVE

A Group Exihibition, featuring Ha Manh Thang, Christine Nguyen, Trong Gia Nguyen and Tran Van Thao 

Exhibition dates: July 19 - August 27
Opening hours: 10am to 7pm (Tuesday to Saturday)
Location: Galerie Quynh, 2nd Floor, 151/3 Dong Khoi, District 1, HCMC 

'Dérive' – ‘trôi’, trong tiếng Pháp – là một thực hành mang tính địa-tâm-lý (psychogeography), miêu tả một hành trình di chuyển qua nhiều không gian đô thị khác nhau mà không theo một lịch trình cố định được đặt ra trước. 
Được phát triển bởi Guy Debord và các nhà tư tưởng Pháp trong Quốc tế Tình huống (Situationist International) thời thập niên 1950, mục đích của một 'dérive' là nhằm khám phá ảnh hưởng của không gian lên tâm lý con người (và ngược lại), từ đó giúp phát triển một ý thức về thành phố của cuộc sống đời thường, với tất cả các khả thể và hiện tượng liên quan.
Triển lãm cho mùa hè này, với các tác phẩm của Hà Mạnh Thắng, Christine Nguyen, Trong Gia Nguyen và Trần Văn Thảo, cũng có thể coi là một 'dérive' vậy. Việc đặt cạnh nhau các tác phẩm miêu tả các không gian đối lập cũng không khác mấy những cuộc gặp gỡ tình cờ trong thành phố. 
Cho dù mang nét vị lai, lịch sử, trầm mặc, náo nhiệt, thực tại, tưởng tượng, các khung cảnh đô thị này góp phần khuyến khích những lang thang và loanh quanh, để nhằm tìm thấy những gì bị bỏ sót, từ chối hay thất lạc. 

DÉRIVE

'Dérive' – French for ‘drift’ – refers to the psychogeographic practice of traveling through various urban environments without any pre-determined itineraries. 
Developed by Guy Debord and other French Situationists in the 1950s, the aim of a 'dérive' is to uncover the effects of embodied spaces on mental states (and vice versa), in doing so building up the awareness of the everyday city in all its possibilities and phenomena.
This summer showcase, featuring works by Ha Manh Thang, Christine Nguyen, Trong Gia Nguyen and Tran Van Thao, can thus be said to resemble a 'dérive'. The juxtaposition of artworks depicting the real and imagined can be likened to chance encounters in the city. 
Whether futuristic, historic, muted, feverish, lifelike, or stemming from the mind, the contrasting urban landscapes encourage an aimless wandering to discover what is often overlooked, neglected or lost.

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2005